Granollers amb més arbres, més flors i més espais verds

Eix prioritari per una ciutat més saludable que afronti els reptes del canvi climàtic. Connectarem, amb un gran itinerari verd, tots els parcs de la ciutat de nord a sud, d’est a oest, les serres de Llevant i Ponent, del Parc Firal fins al Lledoner. Plantarem 2.000 arbres, passant dels 19.000 actuals a 21.000 l’any 2027. Guanyarem espais de passeig i de relació, amb el cobriment de la via del tren, fent créixer el Parc Torras Villà.

Renovació i pacificació de l’avinguda Sant Esteve

Execució del projecte de remodelació de l’avinguda Sant Esteve amb els fons obtinguts dels Next Generation de la Unió Europea. Es realitzarà un intervenció integral que preveu la renovació dels serveis del subsòl i el soterrament de les línies aèries, la reordenació dels carrils de circulació de vehicles per guanyar espai i incloure el carril bici. Increment de l’arbrat al carrer i creació de parterres verds i permeables.

Una ciutat més neta, més cívica i més endreçada.

L’any 2022, la implantació del nou servei de neteja ha fet visible la millora de l’espai públic. Durant el proper quadrienni 2023-2027 seguirem posant especial atenció en la neteja i el manteniment de tots els carrers, places i parcs de la ciutat. Facilitarem la recollida de voluminosos i estudiarem la implantació de noves tecnologies en els contenidors de recollida de residus domiciliària que permetin el pagament per generació.

Biblioteca central, pol d’atracció i dinamització cultural

Projectarem la nova biblioteca central a la Plaça Barangé, un equipament cultural de referència que dinamitzi l’urbanisme de l’espai i que sigui un pol d’atracció cultural. Un centre obert i innovador, on aprendre, on experimentar, on crear i on compartir. També farem créixer el projecte de l’Aula Digital Oberta de les Biblioteques de Granollers, de manera que ajudi a disminuir l’escletxa digital, acompanyant, formant i donant suport a tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho necessitin.

Energies renovables per fer una ciutat més sostenible i saludable

La lluita contra el canvi climàtic passa, en gran mesura, per la transició energètica. Proposem avançar en la política d’implantació de les energies renovables en els equipaments municipals i en la millora dels habitatges amb plans anuals d’ajudes. Instal·larem plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum a les cobertes d’edificis municipals i construirem una planta solar per autoconsum compartit, d’una superfície de 40.000 m2, al solar de l’antic abocador de residus clausurat, situat a Palou.

Increment del parc d’habitatges assequibles per a tothom

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental i és i serà una prioritat del govern. Tot i no ser una competència municipal, ens proposem incrementar, en els pròxims quatre anys, el parc d’habitatges de protecció oficial i/o públics de Granollers amb un mínim de 200 habitatges assequibles. Des de l’oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica impulsarem la rehabilitació del parc d’habitatges de la ciutat, la millora de l’estat dels edificis, fent-los més confortables i més eficients energèticament.

Ciutat educadora: cohesió, convivència i seguretat

La nostra ciutat ha de ser accessible, amable i solidària, i també ha de ser segura. És imprescindible continuar treballant els valors de les ciutats educadores, per fomentar la cohesió, el civisme i la convivència ciutadana. L’acció comunitària i la mediació seran eines fonamentals. La policia de barri ha de ser el referent de seguretat del territori, que escolta, comparteix, fa prevenció i treballa de manera transversal amb tots els agents. Aprovarem un Pla Local de Seguretat amb perspectiva de gènere.

Al costat de les persones grans

L’atenció a les persones grans és un dels reptes fonamentals dels pròxims anys. Seguirem instant a la Generalitat perquè construeixi una nova residència, places de centre de dia, en sòl municipal ja reservat, i també a ampliar el nombre de places de residències. Alhora aprofundirem en altres opcions que ens permetran donar cobertura i servei a moltes més persones, com el Servei d’Atenció a Domicili. L’autonomia de les persones grans és imprescindible a la ciutat.

Construir el futur a partir d’aliances

Diàleg, pactes i consens són la clau per avançar cap a la ciutat que volem: en educació, en sanitat, en infraestructures, en mobilitat, en sostenibilitat. La ciutat del futur es construeix des de les aliances. I també fent aliances en l’àmbit local, amb empreses, entitats i associacions, amb la ciutadania, per decidir quina ciutat volem i per contribuir a fer-la possible. Impulsarem el desenvolupament del III Pla Estratègic Granollers 2030.

Granollers amb més arbres, més flors i més espais verds

Eix prioritari per una ciutat més saludable que afronti els reptes del canvi climàtic. Connectarem, amb un gran itinerari verd, tots els parcs de la ciutat de nord a sud, d’est a oest, les serres de Llevant i Ponent, del Parc Firal fins al Lledoner. Plantarem 2.000 arbres, passant dels 19.000 actuals a 21.000 l’any 2027. Guanyarem espais de passeig i de relació, amb el cobriment de la via del tren, fent créixer el Parc Torras Villà.

Renovació i pacificació de l’avinguda Sant Esteve

Execució del projecte de remodelació de l’avinguda Sant Esteve amb els fons obtinguts dels Next Generation de la Unió Europea. Es realitzarà un intervenció integral que preveu la renovació dels serveis del subsòl i el soterrament de les línies aèries, la reordenació dels carrils de circulació de vehicles per guanyar espai i incloure el carril bici. Increment de l’arbrat al carrer i creació de parterres verds i permeables.

Una ciutat més neta, més cívica i més endreçada.

L’any 2022, la implantació del nou servei de neteja ha fet visible la millora de l’espai públic. Durant el proper quadrienni 2023-2027 seguirem posant especial atenció en la neteja i el manteniment de tots els carrers, places i parcs de la ciutat. Facilitarem la recollida de voluminosos i estudiarem la implantació de noves tecnologies en els contenidors de recollida de residus domiciliària que permetin el pagament per generació.

Biblioteca central, pol d’atracció i dinamització cultural

Projectarem la nova biblioteca central a la Plaça Barangé, un equipament cultural de referència que dinamitzi l’urbanisme de l’espai i que sigui un pol d’atracció cultural. Un centre obert i innovador, on aprendre, on experimentar, on crear i on compartir. També farem créixer el projecte de l’Aula Digital Oberta de les Biblioteques de Granollers, de manera que ajudi a disminuir l’escletxa digital, acompanyant, formant i donant suport a tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho necessitin.

Energies renovables per fer una ciutat més sostenible i saludable

La lluita contra el canvi climàtic passa, en gran mesura, per la transició energètica. Proposem avançar en la política d’implantació de les energies renovables en els equipaments municipals i en la millora dels habitatges amb plans anuals d’ajudes. Instal·larem plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum a les cobertes d’edificis municipals i construirem una planta solar per autoconsum compartit, d’una superfície de 40.000 m2, al solar de l’antic abocador de residus clausurat, situat a Palou.

Increment del parc d’habitatges assequibles per a tothom

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental i és i serà una prioritat del govern. Tot i no ser una competència municipal, ens proposem incrementar, en els pròxims quatre anys, el parc d’habitatges de protecció oficial i/o públics de Granollers amb un mínim de 200 habitatges assequibles. Des de l’oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica impulsarem la rehabilitació del parc d’habitatges de la ciutat, la millora de l’estat dels edificis, fent-los més confortables i més eficients energèticament.

Ciutat educadora: cohesió, convivència i seguretat

La nostra ciutat ha de ser accessible, amable i solidària, i també ha de ser segura. És imprescindible continuar treballant els valors de les ciutats educadores, per fomentar la cohesió, el civisme i la convivència ciutadana. L’acció comunitària i la mediació seran eines fonamentals. La policia de barri ha de ser el referent de seguretat del territori, que escolta, comparteix, fa prevenció i treballa de manera transversal amb tots els agents. Aprovarem un Pla Local de Seguretat amb perspectiva de gènere.

Al costat de les persones grans

L’atenció a les persones grans és un dels reptes fonamentals dels pròxims anys. Seguirem instant a la Generalitat perquè construeixi una nova residència, places de centre de dia, en sòl municipal ja reservat, i també a ampliar el nombre de places de residències. Alhora aprofundirem en altres opcions que ens permetran donar cobertura i servei a moltes més persones, com el Servei d’Atenció a Domicili. L’autonomia de les persones grans és imprescindible a la ciutat.

Construir el futur a partir d’aliances

Diàleg, pactes i consens són la clau per avançar cap a la ciutat que volem: en educació, en sanitat, en infraestructures, en mobilitat, en sostenibilitat. La ciutat del futur es construeix des de les aliances. I també fent aliances en l’àmbit local, amb empreses, entitats i associacions, amb la ciutadania, per decidir quina ciutat volem i per contribuir a fer-la possible. Impulsarem el desenvolupament del III Pla Estratègic Granollers 2030.